ਵੈਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਹਿਰ)

ਸਿਕੰਦਰ ਦਵਾਖਾਨਾ 124-ਬੀ ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ

ਲਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣਾ

ਲਿੰਗ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਟੇਢਾਪਣ, ਲਿੰਗ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ

ਰੋਗੀ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਮੋਟਾ, ਵੱਡਾ , ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ.

img
ਜਿਸ ਨਾਲ੍ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਖੇਗਾ.

ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ

ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ.