ਵੈਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਹਿਰ)

ਸਿਕੰਦਰ ਦਵਾਖਾਨਾ124-ਬੀ ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ

ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ

ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਜਲਦੀ ਵੀਰਜ ਦਾ ਨਿਕਲਨਾ ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਹੀ

img
ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਦਰਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਦੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹੋ ਪਾਂਦਾ ਤਾ ਉਹ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਠੀ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ.ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਤੁੰਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ. ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਤੁੰਸ਼ਟੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ. ਔਰਤ ਦੀ ਸੈਕਸ ਰਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤੱਸਲੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ.

ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਹੀ ਰੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸੇਕਸ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜੋਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਦੀ. ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ |

ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ

ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ.