ਵੈਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਹਿਰ)

ਸਿਕੰਦਰ ਦਵਾਖਾਨਾ124-ਬੀ ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ

ਸ਼ਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨਹੀਣਤਾ

ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵੀਰਜ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ |

img
ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੱਕੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਦਵਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਚਾਹੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸੰਭੋਗ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ

ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ.